شرکت توزیع کننده انواع پوشاک ترک

طراحی لوگوتایپ شرکت توزیع کننده پوشاک ترک. استفاده از تایپ کمد و ترکیب مفهوم کمد لباس با لباس های مد روز

نظر مدیر شرکت توزیع کننده انواع پوشاک ترک :

""