شرکت توزیع لوسیون های ارایشی بهداشتی گلبرگ

طراحی لوگوتایپ شرکت گلبرگ توزیع کننده لوسیون های آرایشی بهداشتی. استفاده از حرف G در ساخت لوگو

نظر مدیر شرکت توزیع لوسیون های ارایشی بهداشتی گلبرگ :

""