لیست تغییرات در بروزرسانی سالیانه ویندوز ۱۰ موبایل

windows-10-mobile-06_story

مایکروسافت در چند روز گذشته بروزرسانی سالیانه بزرگی را برای ویندوز ۱۰ منتشر کرد حال پس از گذشت چند روز خیر از بروزرسانی بزرگ دیگری این بار برای ویندوز ۱۰ موبایل به گوش میرسد.